Chi Tiết Thử Nghiệm Quần Áo Chống Hoá Chất MicroMax® NS Cooring – Lankeland

0 Comments
17 / 100

Chi Tiết Thử Nghiệm Quần Áo Chống Hoá Chất MicroMax® NS Cooring – Lankeland

Quần áo chống hóa chất- chống văn bắn- phòng dịch LV3

quan ao chong hoa chat lakeland, su dung trong phong chong dich muc do 3, lv3. thuong hieu my

Tính chất vật lý của Quần áo chống hóa chất- chống văn bắn- phòng dịch LV3

Thông tin sản phẩm quần áo chống hóa chất- phòng dịch Quần Áo Chống Hóa Chất MicroMax® NS Cooring – Lakeland

Bảng kiểm định Quần Áo Chống Hóa Chất MicroMax® NS Cooring - Lankeland

Bảng kiểm định Quần Áo Chống Hóa Chất MicroMax® NS Cooring – Lankeland

Thử nghiệm khác được thực hiện trên MicroMax® NS:
Phương pháp thử STP0021 Rev 06: Không có sự hiện diện / không có silicone có thể phát hiện được bằng cách sử dụng phân tích FTIR cho vải MicroMax NS hoặc các vật liệu khác được sử dụng trong hàng may mặc của MicroMax NS như cổ tay và cổ chân đàn hồi, hoặc khóa kéo. Tất cả các tiêu chí chấp nhận phương pháp thử đều được đáp ứng. Thử nghiệm này được thực hiện theo quy định của FDA Hoa Kỳ về thực hành sản xuất tốt (GMP) 21 CFR Phần 210, 211 và 820.

Sản phẩm được ứng dụng trong nhiều lính vực khác nhau như:

+ Quần áo bảo hộ y tế sử dụng trong y tế trong phòng chống dịch bệnh như sar-covi2, ….

+quần áo chống hóa chất sử dụng trong công nghiệp , chống hóa chất dạng nhẹ

+ chống bụi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *